درباره شرکت پایا تندیس

شرکت پایا تندیس قرنشرکت پایا تندیس قرن وارد کننده و نماینده انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند و بافته شده در کمپانی ترکیه دارای کلیه استانداردها و تاییدیه های جهانی با رزومه کاری موفق و سابقه درخشان در اجرا و فروش به همراه نصب و اجرای زمین های ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال ، چمن مصنوعی تنیس ، چمن مصنوعی پدل، چمن مصنوعی هاکی، چمن مصنوعی گلف و همچنین فروش و اجرای چمن تزیینی در مدارس، مهدهای کودک ، روف گاردن ، باغ و حیاط

ادامه خواندن درباره شرکت پایا تندیس

پایا تندیس نمایندگی انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند

شرکت پایا تندیس قرن وارد کننده و نماینده چمن مصنوعی تنگیت هلند و بافته شده در کمپانی ترکیه

دارای کلیه استانداردها و تاییدیه های جهانی ادامه خواندن پایا تندیس نمایندگی انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند

خصوصیات چمن مصنوعی شرکت پایا تندیس قرن

شرکت پایا تندیس قرن وارد کننده و نماینده انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند و بافته شده در کمپانی ترکیه دارای کلیه استانداردها و تاییدیه های جهانی با رزومه کاری موفق و سابقه درخشان در اجرا                                                                                                                                                                            فروش به همراه نصب و اجرای زمین های ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال ، چمن مصنوعی تنیس ، چمن مصنوعی پدل، چمن مصنوعی هاکی، چمن مصنوعی گلف و همچنین فروش و اجرای چمن تزیینی در مدارس، مهدهای کودک ، روف گاردن ، باغ و حیاط   ادامه خواندن خصوصیات چمن مصنوعی شرکت پایا تندیس قرن