سیستم چمن مصنوعی

سیستم چمن مصنوعی

سیستم چمن مصنوعی تولید چمن مصنوعی با استفاده از فرآیندهایی مشابه فرآیندهای انجام شده در صنعت کفپوش صورت می گیرد ، چمن مصنوعی در مناطقی به کار می رود که امکانات لازم برای رشد چمن های طبیعی فراهم نیست و یا این که نگهداری آن به نحو مطلوب، غیر ممکن یا مشکل می باشد .

عمده استفاده از چمن مصنوعی در زمین فوتبال می باشد البته از دیگر کاربردهای چمن مصنوعی ایتفاده در میادین شهرها، حاشیه اتوبان ها و بزرگراه ها، زمین های بازی کودکان، کناره استخرها، چشم اندازها و محوطه های داخلی ساختمان ها اشاره کرد.

چمن مصنوعي داراي گونه هاي مختلف بوده كه متخصصين چمن مصنوعي آنها را سيستمهاي چمن (Grass System) نام گذارده اند. دلیل وجود سیستمهای مختلف چمن مصنوعی را می توان مربوط به تفاوت شاخصه های تکنیکی در هر ورزش دانست. از جمله : چگونگی حرکت توپ، بازگشت توپ ، زاویه انعکاس توپ، نیاز به سر خوردن ، تماس بازیکن با زمین ، شوت کردن ، ضربه زدن یا پرتاب کردن .

سيستم شني و گرانول لاستيك

سيستم سيستم شني و گرانول لاستيك  (Sand&Rubber infill System) از چمن مصنوعی نسل سوم می باشد كه تركيبي است از چمن مصنوعي با ارتفاع پايل خيلي بلند ۵۰-۶۰mm كه با تراكم كمتر بافت شده و مخلوطي از گرانول لاستيك و شن سيليس يا گرانول لاستيك به تنهايي در آن پاشيده مي شود تا ضمن بالا بردن دوام نخ چمن ، امكان بازي طبيعي را فراهم سازد. ساختار باز ( تراکم پایین ) مشخصه این سیستم است.

الياف مورد استفاده در اين سيستم از نوع LSR (Low Sliding Resistance ) بوده كه مقاومت آن در مقابل سرخوردن در كمترين حد ممكن است و راحتي بازيكنان را تامين مي كند . اين سيستم درحال حاضر مورد استفاده باشگاههاي اروپائي جهت بازيهاي باشگاهي و داخلي است. فدراسيون بين المللي فوتبال(FIFA) نيز مجوز استفاده از زمين چمن مصنوعي سيستم فوق را براي چندين باشگاه مشهور ازجمله باشگاه آژاكس آمستردام جهت بازيهاي رسمي به تائيد رسانده است. اين سيستم براي نخستين بار در ايران توسط شركت آسياچمن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري و زمين آكادمي فوتبال متعلق به فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در مجموعه ورزشي آزادي اجراء شده است .

سيستم شني

سیستم شنی (Sand-Filled System) مركب از چمن مصنوعي با ارتفاع پايل متوسط ۱۸-۳۲mm ، تراكم متوسط بافت و مخلوط شن سيليس ميباشد. الياف چمن مورد استفاده در اين سيستم متنوع بوده و از انواع LSR وPP آن ، بستگي به شرايط محيطي، جغرافيائي محل نصب استفاده ميشود . زير سازي زمين چمن مصنوعي اين سيستم طوري طراحي و اجراء مي گردد كه آب باران حتي در شديدترين رگبارها به سهولت دفع شده و بازي با آزادي كامل توپ و بازيكن ادامه مي يابد . تراکم نسبتاً کم الیاف در این سیستم از مشخصات آن است.

از سيستم فوق در ورزشــهاي فوتبال ، هاكي ، گلف ، بيسبال و زمينهاي ورزشي چند منظوره استفاده مي گردد . اين سيستم براي اولين بار در ايران توسط شركت آسياچمن در ورزشگاه شهداي جيحون و ورزشگاه شهيد فهميده اجراء شده است .

سيستم نيمه شني

سيستم نيمه شني (Semi-Sand Filled System) كه چمن استاندارد مخصوص زمينهاي بازي تنيس است، تركيب چمن مصنوعي با نوع فلتهاي LSR وPP و مخلوط شن سيليس مي باشد .

اين سيستم با حركت سريع توپ در برگشت ضربه به زمين و قدرت مانور بازيكن بهترين نتيجه را در زمينهاي بازي ارائه داده است . سيستم نيمه شني علاوه بر تنيس در هاكي و ديگر ورزشها مانند مینی فوتبال استفاده مي شود . تراکم زیاد و یکسان در همه جا از خصوصیات این سیستم است.

سيستم بدون شنی

سيستم چمن مصنوعي بدون شن (Water Based) كه كاربردهاي بسيار فراوان داشته و در زمينهاي فوتبال ، تنيس، هاكي ، زمينهاي ورزشي چند منظوره و فوتبال داخل سالن استفاده ميشود از فلتهاي SPF وLSR وPP با تراكم بافت بالا توليد مي شود . امکان ورزش و تمرین با کفشهای معمولی به جز کفشهای استوک دار برای همه ورزشها وجود دارد..

The main use of artificial turf on the football field is other uses of artificial turf in the squares of cities, the margins of highways and highways, children playgrounds, sideways of pools, landscapes and indoor buildings.

Artificial turf has a variety of species that artificial grassland experts have named them Grass Systems. The reason for the existence of various artificial turf systems can be attributed to the differences in the technical characteristics of each sport. Including: how to move the ball, the ball return, the angle of reflection of the ball, the need to glide, the player’s call with the ground, shot, hit or throw.
Sand and Granular System

The Sand & Rubber Infill System is a third-generation artificial turf that combines an artificial grass with a height of 50-60mm, a very tall pile that has a lower texture and a mixture of rubber granules and silica sand or rubber granules Loneliness is sprayed to increase the durability of grass, allowing natural play. The open structure (low density) is the characteristic of this system.

The fiber used in this system is LSR (Low Sliding Resistance), which has the lowest resistance to slipping and provides the convenience of the players. This system is currently used by European clubs for domestic and club games. The International Federation of Football (FIFA) has also approved the use of Artificial Landscapes for several famous clubs, including the Amsterdam Ajax Club for official games. This system was first implemented in Iran by Asyachman Company in the Shahid Keshvari Sports Complex and the Football Academy of the Islamic Republic of Iran Football Federation in the Azadi Sports Complex.
Sand system

The Sand-Filled System consists of an artificial turf with a height of 18-32mm, a medium texture density, and a mixture of silica sand. The grass fibers used in this system are diverse and the types of LSR and PP, depending on the environmental conditions, are used geographically. Underwater Artificial Landscaping This system is designed and implemented so that rainwater can easily be eliminated even in the most severe storms and the game continues with the full freedom of the ball and the player. The relatively low fiber density in this system is its specification.

The system is used in soccer, hockey, golf, baseball and multi-purpose sports grounds. This system was first implemented in Asijachman Company in Iran at Shahid Beheshion Stadium and Shahid Fahmideh Stadium.
Semi-sand system

The Semi-Sand Filled System, the standard grass for the tennis court, is a combination of artificial grass with the type of LSR and PP flutes and the silica sand mix.

This system offers the best result on the playing field with fast moving ball on the back of the impact to the ground and the maneuverability of the player. The semi-sand system is used in addition to tennis hockey and other sports such as mini soccer. The density of the same is everywhere the characteristics of this system.
No sand system

The water based artificial grass system, which has many applications and is used in soccer fields, tennis, hockey, multi-purpose sports grounds and indoor football, is produced from SPF, LSR, and PP with high texture density. Exercise and practice with ordinary shoes, except for shoes for all sports.