روف گاردان یا باغ بام

روف گاردان

روف گاردن، باغ بام، بام سبز، سقف سبز و… در واقع اصطلاحی است که  به ایجاد بستری مناسب برای رشد و ایجاد پوشش گیاهی بر روی پشت بام یا تراس گفته می شود.

ادامه خواندن روف گاردان یا باغ بام